top of page

VI ARBEJDER

PÅ "HØJTRYK"...

- For altid at levere den bedste og mest effektive rengøring på markedet

JD Entreprise løser alle former for højtrykspuling af asfalt såvel os beton. Vi rykke ud med en specialmaskine for højtryksspuling. Som en af de eneste i Danmark, har vi fejebil med højtryksspuler og sugeanlæg. Højtryksspuleren arbejder med varierende tryk, og resultatet bliver derfor en særdeles effektiv rengøring.


Den specielle fejebil kan bruges på steder og pladser mod snavs, hvor en almindelig fejebil kommer til kort. Metoden har også vist sig effektiv til rengøring af belægning før udlægning af asfalt, hvad enten det drejer sig om veje, pladser eller start- og landingsbaner i lufthavne. der kræver en ekstra grundig rengøring. Metoden har også vist sig effektiv i forbindelse med de praktiske eftervirkninger efter en byfest, festival eller lignende. Kort sagt har vi erfaring og materiel til at løse din opgaver.

Når JD Entreprise ApS højtryksrenser vejen, er resultatet en helt ren vej. Og det gælder både på beton og asfalt. Højtryksrensning er specielt på veje, der er belagt med drænasfalt, da jorden spules væk og efterlader et godt resultat helt ned i bunden af vejen.

Højtryksspuling er også en optimal løsning, når det faste underlag i lagerhaller skal rengøres. Og har maskinerne været en tur i mudderet, sørger JD Entreprise ApS for at spule dem rene igen. Så er både lagerhal og maskiner klar til brug.

Har du brug for både at få fejet vejene og spulet et autoværn? Eller trænger både plads og maskiner til en ordentlig rengøring? Det klarer JD Entreprise ApS, og når du samler opgaven i én, sparer du både tid og penge.

bottom of page